Nordisk Factoring: IT-projekter skal forankres på højt niveau

Løsningsområder:
ERP
Produkter:
Microsoft Dynamics NAV

Ellen Røner er afdelingsdirektør i Nordisk Factoring i Virum. Men hun har også påtaget sig opgaven som projektchef for virksomhedens IT-løsning – Microsoft Dynamics NAV (tidligere Navision).

Nordisk Factoring gik over på Dynamics NAV pr. 1. januar 2002. Løsningen er udviklet og leveret af Columbus NSC. Ifølge Ellen Røner har projektet været en stor succes. Udvikling og implementering er forløbet godt og de fastsatte milestones blev overholdt.

”Der er flere grunde til, at det er gået så godt, men en af de vigtigste er, at vi valgte at forankre projektet højt i organisationen. Dermed var der kort til beslutning, og som projektchef for Nordisk Factoring har jeg hele tiden vidst, hvad der blev udviklet og kunnet holde fast i tøjlerne. Det har været alle anstrengelserne værd. Jeg har under projektet opbygget en stor grundlæggende viden om systemet, der er værdifuld for os i ledelsen. Jeg ved, hvordan tingene hænger sammen, og er dermed også bedre i stand til at være sparringspartner for vore brugere i forbindelse med ønsker om nye udviklingstiltag”, fortæller Ellen Røner.

Ansvarlige konsulenter

Samarbejdet med Columbus NSC har været perfekt – både mens kravene blev specificeret, løsningen blev udviklet og implementeret og efterfølgende, hvor der er kommet opgraderinger og forbedringer.

”De konsulenter, som er tilknyttet os, er meget observante og ansvarsbevidste. De ved, at vi er uhyre afhængige af IT og har utroligt mange deadlines. Det er dygtige folk med den rette indstilling til det at have en kunde”, bemærker Ellen Røner.

Hun var selv stærkt medvirkende til, at Columbus NSC i sin tid blev valgt som leverandør, selv om der faktisk var et billigere tilbud fra anden side.

”Vi holdt hårdt fast i, at det skulle være Columbus NSC. Vi kendte dem fra tidligere – blandt andet var det dem der sammen med vore brugere lavede kravspecifikationerne. De virkede meget professionelle, og vi så en stor fordel i at have en projektleder, der også havde stået for udfærdigelse af kravspecifikationerne og fået en forståelse for vores forretning.”

Tiden er den største risiko

Ellen Røners fornemmelse viste sig at holde stik. Projektet blev gennemført helt efter planen og inden for budgettet.

”Tiden – din egen og konsulenternes – er den største risiko i et sådan projekt. Tingene skrider, hvis du ikke holder godt fast, og måske ender du med et helt andet projekt, fordi der kommer nye løsninger til undervejs. Vi fulgte tidsplanen til punkt og prikke, og både jeg og projektlederen fra Columbus NSC fulgte kraftigt op på de milestones, som var aftalt. Nye udviklingsideer blev listet op og gemt til et efterfølgende projekt. Derfor kom vi i luften til tiden”, siger Ellen Røner.

Passer klienternes kunder

Nordisk Factorings forretning er blandt andet at administrere de fakturaer, som klienterne – danske og udenlandske virksomheder – sender ud til deres kunder. Årligt håndterer Nordisk Factoring fakturaer for ca. 6,7 milliarder kr. for et stort antal klienter. Men dertil kommer klienternes kunder – et sted mellem 80.000 og 100.000 – som Nordisk Factoring også skal holde styr på. Da mange af fakturaerne kun er på 200-300 kr., bliver det virkelig store mængder data, der håndteres.

Ellen Røner: ”Vi skal passe både vore klienter og deres kunder. Derfor var et af vores IT-krav at gøre det muligt for vores klienter at følge transaktionerne. Vores webløsning giver klienterne adgang til løbende kontrol af deres kunder via et sikkert site. Her kan vore klienter se egne konti og deres kunders konti samt udveksle filer med os.”

Nye behov dukker op

”Vi har en løsning skræddersyet til vores behov. Men vi udvikler os jo og bliver opmærksomme på flere ting, hvor IT kan hjælpe os. Nu skal vi til at se på integration til et scanning-systemet. Desuden har vi et meget stort arkiveringsbehov, som vi kan minimere ved hjælp af IT. Vi arbejder også på at få udbygget vores on-line løsninger, så vi kan tilbyde vore klienter flere faciliteter på webløsningen.”

”De primære krav for os er, at systemet er brugervenligt, at der er stor fleksibilitet, da klienterne jo ikke ønsker ens vilkår, og at det er stabilt og sikkert. Den løsning, vi har fået, lever op til alle disse krav”, slutter Ellen Røner.

Fakta om Nordisk Factoring
Nordisk Factoring A/S administrerer, finansierer og forsikrer deres klienters salgsfakturaer. Klienterne sender en kopi, hver gang de udsteder salgsfakturaer, hvorefter Nordisk Factoring sørger for resten. Dermed sparer Nordisk Factorings klienter ressourcer på debitorbogholderi, får mulighed for hurtigere tilgang til likviditet og mulighed for at sikre sig mod debitortab. Nordisk Factoring er grundlagt i 1969, ejes nu af Jyske Bank, ligger i Virum og har ca. 45 medarbejdere.

 

 

Stil dit spørgsmål her

Hvis du har et spørgsmål, eller ønsker inspiration til din konkrete situation, så skriv til os her.